Dochodzenie odszkodowań Łódź

Odszkodowania z OC sprawcy

Pomagamy uzyskać pełną rekompensatę za poniesione szkody. Jednocześnie weryfikujemy jakość pracy ubezpieczycieli oraz wskazujemy błędy, jakie popełniają podczas ustalania wysokości odszkodowania. Jeśli masz wątpliwości dotyczące tego, jaka kwota powinna być wypłacona,

Dowiedz się więcej
Odszkodowania z Auto Casco

Odszkodowania z Autocasco

Jeśli uważasz, że uzyskana od ubezpieczyciela kwota z polisy Autocasco jest rażąco niska, warto poprosić nas o pomoc. Zajmiemy się weryfikacją kosztorysu naprawy, wartości pojazdu oraz innych czynników, które składają się na ostateczną wysokość odszkodowania.

Dowiedz się więcej
Odszkodowania samochodowe

Szkoda całkowita

Jeśli Twoje auto uległo całkowitemu zniszczeniu lub jest poważnie uszkodzone, należy Ci się wypłata odszkodowania na zasadzie szkody całkowitej. Warto skorzystać z naszej pomocy, gdyż ubezpieczyciele stosują rozmaite techniki, w celu zaniżenia kwoty, którą muszą wypłacić.

Dowiedz się więcej
Odszkodowania powypadkowe Łódź

Odszkodowania powypadkowe (uszkodzenia ciała)

Jeżeli rezultatem wypadku był uszczerbek na zdrowiu i uważasz, że wysokość odszkodowania nie jest zadowalająca, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzyskać kwotę, która wystarczy na pokrycie kosztów leczenia u specjalistów, zakup leków lub ewentualną rehabilitację.

Dowiedz się więcej
Odzyskiwanie odszkodowań Łódź

Odszkodowania za śmierć w wyniku wypadku

Utrata bliskiej osoby – zwłaszcza w wyniku wypadku – nie tylko związana jest z cierpieniem i bólem, ale także – ze stratą części dochodów we wspólnym gospodarstwie domowym. W takim przypadku jest możliwe uzyskanie pieniężnego zadośćuczynienia.

Dowiedz się więcej
Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowania za błąd lekarski i zakażenia szpitalne

Jeśli podczas leczenia, w trakcie operacji lub późniejszej rehabilitacji Twój stan zdrowia nie uległ poprawie, albo wręcz się pogorszył i podejrzewasz, że może być to spowodowane błędem lekarskim, warto ubiegać się o odszkodowanie.

Dowiedz się więcej