Jasne i przejrzyste zasady współpracy

INS CENTER Biuro Odszkodowań nie pobiera żadnych opłat wstępnych, zaliczek itp. za konsultacje, porady, zbadanie czy prowadzenie sprawy.

Honorarium pobieramy dopiero i tylko w przypadku uzyskania dla Ciebie świadczenia.
Wynagrodzenie naliczane jest w formie prowizji od uzyskanego przez nas świadczenia.

UWAGA! Niektóre konkurencyjne firmy naliczają prowizję od całości wypłaconego odszkodowania, np. otrzymaliście Państwo od firmy ubezpieczeniowej 5000 zł za uszkodzony pojazd. Nam udało się wywalczyć dodatkowe 3000 zł – prowizja dla INS CENTER jest naliczana od 3000 zł, a nie od 8000 zł.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego nie ponosisz z góry tzw. kosztów adwokackich, czyli wynagrodzenia dla mecenasa za prowadzenie w Twoim imieniu sprawy sądowej.

Dopiero po wygranej sprawie zasądzane są od Pozwanego koszty sądowe, w skład których wchodzą koszty adwokackie.

Dochodzenie odszkodowań Łódź

Twoje odszkodowanie zostało zaniżone? Potrzebujesz samochodu zastępczego?

Zaproponujemy Ci najkorzystniejszą formę pomocy.

Skontaktuj się z nami